Een kort geding als pressiemiddel?

| door | Juridisch nieuws | 0 comments

Bij spoedeisende niet te complexe zaken kun je de rechtbank via een kort geding vragen om een snelle voorlopige voorziening. Een kort geding procedure bestaat uit een dagvaarding en een zitting. Hierna volgt de uitspraak. Deze procedure neemt (afhankelijk van de spoedeisendheid en drukte) enkele dagen tot enkele weken in beslag, terwijl een bodemprocedure (= gewone procedure) al snel een jaar of meer kost. De uitspraak van een kort geding is altijd een voorlopige voorziening die slechts geldig is tot er uitspraak is gedaan in de bodemprocedure. In de praktijk komt het echter veelvuldig voor dat partijen zich bij de … Lees verder

Eindelijk: huurcontracten voor bepaalde tijd voor woonruimte!

| door | Juridisch nieuws | 0 comments

Over het algemeen is het beëindigen van de huurovereenkomst, voor zover het gaat om woonruimte, vrijwel onmogelijk zolang de huurder aan zijn verplichtingen voldoet. In de praktijk bestaat veel behoefte aan tijdelijke verhuur, maar het beëindigen van een dergelijk contract is uiterst moeizaam, tenzij aan strikte voorwaarden wordt voldaan, zoals het huren van woonruimte voor naar zijn aard voor korte duur (voorbeeld: vakantiehuis, hotelkamer). Sluit u straks, na 1 juli 2016, een huurovereenkomst voor woonruimte af, dan is het mogelijk om een contract voor bepaalde tijd te sluiten die van rechtswege eindigt. Dat betekent dus dat de verhuurder niet eerst … Lees verder

Makkelijker conservatoir beslag leggen!?

| door | Juridisch nieuws | 0 comments

  Het wordt makkelijker om conservatoir beslag te leggen op een bankrekening in een ander EU land. De minister van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel aangeboden aan de tweede kamer, dat een uitvoering is van een eerder aangenomen EU-verordening die vanaf 18 januari 2017 van kracht wordt om zo  de grensoverschrijdende incasso van (bepaalde) vorderingen gemakkelijker te maken. Conservatoir beslag kan al worden gelegd op de bankrekening op het moment dat er een vordering  op de schuldenaar bestaat. Het doel van conservatoir beslag is voorafgaand aan een procedure voorkomen dat de schuldenaar geld laat verdwijnen, zodat de schuldeiser zich daar na het winnen van de … Lees verder

Een veel gestelde vraag: “Wat kost procederen?”

| door | Juridisch nieuws | 0 comments

De kosten van procederen zijn afhankelijk van verschillende factoren. Uiteraard het belang van de zaak, de tijd die er mee gemoeid is en de verhaalbaarheid van de kosten op de wederpartij. Samen met u proberen wij uw proceskosten natuurlijk altijd zo laag mogelijk te houden. Als procesdeelnemer is het soms mogelijk de kosten van rechtsbijstand door een advocaat vergoed te krijgen, ongeacht of je de in het gelijk of ongelijk gestelde partij bent. Mogelijkheden voor vergoeding van proceskosten zijn: Rechtsbijstandverzekering Raad voor Rechtsbijstand Crowdfunding Procesfinanciering Proceskostenveroordeling Wanneer je geconfronteerd wordt met een proces waarin rechtsbijstand door een advocaat gewenst is, … Lees verder

1 2 3