Opzegtermijn voor telecom sinds kort ook voor zakelijke markt aan banden!

Sinds deze maand is de Telecommunicatiewet voor zakelijke klanten gewijzigd. Dit heeft invloed op de opzeggingstermijn en het stilzwijgend verlengen van zakelijke contracten in de telecommunicatie. Na de wijziging heeft de zakelijke klant, net als de consument, slechts een opzegtermijn van één maand en kan de zakelijke klant bij een contract van onbepaalde duur, de […]

Een kort geding als pressiemiddel?

Bij spoedeisende niet te complexe zaken kun je de rechtbank via een kort geding vragen om een snelle voorlopige voorziening. Een kort geding procedure bestaat uit een dagvaarding en een zitting. Hierna volgt de uitspraak. Deze procedure neemt (afhankelijk van de spoedeisendheid en drukte) enkele dagen tot enkele weken in beslag, terwijl een bodemprocedure (= […]

Eindelijk: huurcontracten voor bepaalde tijd voor woonruimte!

Over het algemeen is het beëindigen van de huurovereenkomst, voor zover het gaat om woonruimte, vrijwel onmogelijk zolang de huurder aan zijn verplichtingen voldoet. In de praktijk bestaat veel behoefte aan tijdelijke verhuur, maar het beëindigen van een dergelijk contract is uiterst moeizaam, tenzij aan strikte voorwaarden wordt voldaan, zoals het huren van woonruimte voor […]

Makkelijker conservatoir beslag leggen!?

  Het wordt makkelijker om conservatoir beslag te leggen op een bankrekening in een ander EU land. De minister van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel aangeboden aan de tweede kamer, dat een uitvoering is van een eerder aangenomen EU-verordening die vanaf 18 januari 2017 van kracht wordt om zo  de grensoverschrijdende incasso van (bepaalde) vorderingen gemakkelijker […]

Een veel gestelde vraag: “Wat kost procederen?”

De kosten van procederen zijn afhankelijk van verschillende factoren. Uiteraard het belang van de zaak, de tijd die er mee gemoeid is en de verhaalbaarheid van de kosten op de wederpartij. Samen met u proberen wij uw proceskosten natuurlijk altijd zo laag mogelijk te houden. Als procesdeelnemer is het soms mogelijk de kosten van rechtsbijstand […]